حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۳

ای در طلب گره گشایی مرده

در وصل فتاده وز جدایی مرده

ای بر لب بحر تشنه در خواب شده

ای بر سر گنج وز گدایی مرده