حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۰

حرص و حسد و بعض و ریا و کینه

اوصاف بشر طبیعت دیرینه

حقا که به گرد هیچ مردی نرسی

تا پاک نگردت از اینها سینه