حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۱

مستم ز خرابات ولی از می نه

نقلم همه نقل است و حریفم شی نه

ای عالمیان نشان ولیکن پی نه

عالم همه در من است و من در وی نه