حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۳

گر معرفت نامتناهی یابی

درعین همه نور الهی یابی

بیرون ز تو نیست خویشتن را بشناس

از خود بطلب هر آن چه خواهی یابی