حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۴

گر زان که تو الطاف الهی یابی

وین بحر محیط ما کماهی یابی

هر چند گدا و بینوایی ای یار

اندیشه مکن که پادشاهی یابی