حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۵

یاری دارم یگانهٔ سرمستی

هستی که جز او نیست به عالم هستی

گویند بگیر دست او را در دست

دستش گیرم اگر بیابم دستی