حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۷

با آنکه تو اندر پی مقصود خودی

نه واجد غیری و نه موجودی خودی

مقصود تو از طاعت معبود اگر

بهبود خود است پس تو معبود خودی