حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۸

گفتم که منم گفت حجابی داری

گفتم نه منم گفت خرابی داری

گفتم که وصال تو کجا یابم من

گفتا که برو خیال خوابی داری