حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۹۹

اللّه یکی صفات او بسیاری

وز هر صفتی به عاشقی بازاری

یاری که به هر صفت ورا باشد یار

یاری باشد چو سید ما باری