حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۰۱

تا با خبرم ز تو ندارم خبری

وز مایی و وز منی نمانده اثری

بی خود نگرم به خود خدا می ‌بینم

اینست نظر به چشم ما کن نظری