حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۰۲

از فقر به عالم معانی برسی

از ترک به ذوق آن جهان برسی

گر ترک وجود ما سوی اللّه کنی

چون خضر به آب زندگانی برسی