حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۰۵

گر عالم سر لی مع اللّه شوی

دانندهٔ راز بنده و شاه شوی

گر صورت و معنی جهان دریابی

واقف ز رموز نعمت اللّه شوی