حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۱۱

گر زان که به ذوق علم ما را دانی

خود را بشناسی و خدا را دانی

گر دُردی درد دل چو ما نوش کنی

آن دُردی درد دل دوا را دانی