حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۱۲

ای آنکه طلبکار جهان جانی

جانی و دلی و بلکه خود جانانی

مطلوب توئی طلب توئی طالب تو

دریاب که بی تو هر چه جویی آنی