حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۱۳

وقتی که توکلت فراموش کنی

با دلبر من دست در آغوش کنی

ور زان که سبو کشی و منت داری

جامی ز می توکلم نوش کنی