حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۱۷

با عقل حدیث عشق گویی هی هی

در کتم عدم وجود جویی هی هی

جامی و شراب و عاشق و معشوقی

یک دم به خود آ که خود تو اویی هی هی