حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷

شب قدر وصلت ز فرخندگی

فرح بخش‌تر از فرسنا فدست