حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۵۴

هر آن کریم که فرزند او بلاده بود

شگفت باشد کو از گناه ساده بود