حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۱

تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار

کشت و درودم اینست، خرمن همین و شد کار