حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۶۳

چنان بار برآورد به خویشتن

که من گویم: خوردست سوسمار