حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۶۷

به حق آن خم زلف ، بسان منقار باز

به حق آن روی خوب، کز گرفتی براز