حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۶

بام‌ها را فرسب خرد کنی

از گرانیت، گر شوی بر بام