حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۰۳

سرو بودیم چندگاه بلند

کوژ گشتیم و چون درونه شدیم