حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۶

یکی آلوده‌ای باشد، که شهری را ببالاید

چو از گاوان یکی باشد، که گاوان را کند ریخن