حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۱۹

ای خریدار من ترا بدو چیز:

به تن و جان و مهر داده ربون