حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۳۲

هفت سالار، کندرین فلکند

همه گرد آمدند در دو و داه