حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۳۴

گاه آرامیده و گه ارغنده

گاه آشفته و گه آهسته