حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۴

گه ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ای

گه آشفته‌ای و گه آهسته‌ای