حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۵۶

بر تو رسیده بهر دل تنگ چاره‌ای

از حال من ضعیف بیندیش چاره‌ای