حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۷۳

سروست آن یا بالا؟ ماهست آن یا روی؟

زلفست آن یا چوگان؟ خالست آن یا گوی؟