حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷۴

آمد این نوبهار توبه شکن

پرنیان گشت باغ و برزن و کوی