حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

به قدر حسن خوبان دلفروزند

چو خوبی بیش باشد، بیش سوزند

بلایی باشد و مشکل بلایی!

که یاری محتشم گیرد گدایی

چو با زورآزمایان پنجه کردی

یقین می‌دان که خود را رنجه کردی

< حکایت

        

رسیدن نامه... >