حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

برای او چه باشی اشک ریزان؟

که باشد دایم از مهرت گریزان

اگر یارت جفا جوید وفا کن

چو با او بر نمی‌آیی، رها کن

< حکایت

        

شنیدن عاشق ... >