حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴

خداوندا بگردانی بلا را

ز آفتها نگه داری تو ما را

< تکه ۵

        

تکه ۳ >