حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵

به حق هر دو گیسوی محمد

زبون گردان زبردستان ما را

< تکه ۶

        

تکه ۴ >