حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۷

هر آن دلی که ترا، سیدی بدان نظرست

خطر گرفت اگرچه حقیر و بی‌خطرست

< تکه ۱۸

        

تکه ۱۶ >