حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۹

هر آن دلی که نهفتست زیر هفت زمین

که تو بدو نگری همتش ز عرش برست

< تکه ۲۰

        

تکه ۱۸ >