حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۵

دو چشمم درد چشمانت بچیناد

مبو روجی که چشمم ته مبیناد

شنیدم رفتی و یاری گرفتی

اگر گوشم شنید چشمم مبیناد