حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۸

بلا رمزی ز بالای ته باشد

جنون سری ز سودای ته باشد

بصورت آفرینم این گمان بی

که پنهان در تماشای ته باشد