حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۴۹

لاله کاران دگر لاله مکارید

باغبانان دو دست از گل بدارید

اگر عهد گلان این بو که دیدم

بیخ گل بر کنید و خار بکارید