حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۶۴

دلا اصلا نترسی از ره دور

دلا اصلا نترسی از ته گور

دلا اصلا نمیترسی که روزی

شوی بنگاه مار و لانهٔ مور