حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۴

مو آن محنت کش حسرت نصیبم

که در هر ملک و هر شهری غریبم

نه بو روزی که آیی بر سر من

بوینی مرده از هجرحبیبم