حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۵

مو آن دل داده یکتا پرستم

که جام شرک و خود بینی شکستم

منم طاهر که در بزم محبت

محمد را کمینه چاکرستم