حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۷

من آن مسکین تذروبی پرستم

من آن سوزنده شمع بی‌سرستم

نه کار آخرت کردم نه دنیا

یکی خشکیده نخل بی‌برستم