حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۹

به عشقت ای دلارا نگروستم

نوید وصل تو تا نشنوستم

بدل تخم وفایت کشتم آخر

بجز اندوه و خواری ندروستم