حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶

نذونی ای فلک که مستمندم

وامو پر بد مکه که دردمندم

بیک گردش که میکردی ببینی

چو رشته مو بسامانت ببندم