حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸

بوره ای روی تو باغ بهارم

خیالت مونس شبهای تارم

خدا دونه که در دنیای فانی

بغیر عشق ته کاری ندارم