حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۹

همه شو تا سحر اختر شمارم

که ماه رویت آیو در کنارم

شوان گوشم بدر چشمم براهت

گذاری تا بکی در انتظارم