حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۰

شوان استارگان یک‌یک شمارم

براهت تا سحر در انتظارم

پس از نیمه شوان که ته نیایی

زدیده اشک چون باران ببارم