حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳

غم عالم همه کردی ببارم

مگر مو لوک مست سر قطارم

مهارم کردی و دادی به ناکس

فزودی هر زمان باری ببارم